חוברות

 בס"ד

 

מאז הקמת השלוחה בכל שנה יוצאים 2 חוברות, לפני פסח ובסוף השנה

כותבי החוברת הינם תלמידי השלוחה ורבניה

קריאה מהנה 

 

 

uploads/files/chovert 1.pdf חוברת פסח תשס"ד

uploads/files/chovert 2.pdf חוברת תמוז תשס"ד

uploads/files/chovert 3.pdf חוברת פסח תשס"ה

uploads/files/chovert 4.pdf חוברת תמוז תשס"ה

uploads/files/chovert 5.pdf חוברת פסח תשס"ו

uploads/files/chovert 6.pdf חוברת תמוז תשס"ו

uploads/files/chovert 7.pdf חוברת פסח תשס"ז

uploads/files/chovert 8.pdf חוברת תמוז תשס"ז

uploads/files/chovert 9.pdf חוברת פסח תשס"ח

uploads/files/chovert 10.pdf חוברת תמוז תשס"ח

uploads/files/chovert 11.pdf חוברת פסח תשס"ט

uploads/files/chovert 12.pdf חוברת תמוז תשס"ט

uploads/files/chovert 13.pdf חוברת פסח תש"ע

uploads/files/chovert 14.pdf חוברת תמוז תש"ע

uploads/files/choverer 15.pdf חוברת פסח תשע"א

uploads/files/choveret 16.pdf חוברת תמוז תשע"א

uploads/files/choveret 17.pdf חוברת פסח תשע"ב

uploads/files/chovert 18.pdf  חוברת תמוז תשע"ד