עלון "איילה שלוחה"

בס"ד

עלונים שיוצאים בכל שבת שלוחה

ע"י בחורי השלוחה

קריאה מהנה

uploads/files/beshalach(2).pdf פרשת בשלח תשע"א

uploads/files/truma(2).pdf פרשת תרומה תשע"א

uploads/files/vayakel.pdf פרשת ויקהל תשע"א

uploads/files/purim_.pdf פורים תשע"א

uploads/files/tazria.pdf פרשת תזריע תשע"א

uploads/files/naso.pdf פרשת נשא תשע"א

uploads/files/korach.pdf פרשת קרח תשע"א

uploads/files/nitzavim(1).pdf פרשת ניצבים וילך תשע"א