שאלות שנשאלו

  • ראשי
  • שאל את הרב
  • שאלות שנשאלו
 
תפילה. - קמתי מאוחר, האם יש טעם להתפלל כעת ולהניח תפילין או שעדיף לחות למנחה?
ת.עדיף להתפלל שחרית עם הנחת תפילין, גם אם זה מאוחר, אך יש לשים לב לכמה פרטים.
אם עבר חצות יום (בערך 11.50) אי אפשר להתפלל שחרית, וצריך להתפלל מנחה פעמיים.
עד חצות ניתן להתפלל שחרית, אלא שאם לא עבר זמן התפילה (בערך 10.00) ניתן גם לברך ברכות קריאת שמע, ואחרי זמן זה קוראים קריאת שמע בלי ברכות ומתפללים עמידה.
 
צניעות. - האם מותר להתלבש בחדר שיש בו תמונות של צדיקים ויש בו תמונה עם שם ה'?
ת. בחדר עם תמונות של רבנים מותר מעיקר הדין להתלבש, אך אם יש תמונה עם שם ה' לא יתלבש שם, וכדאי להוריד תמונה כזו בחדר שיודעים שמתלבשים שם.
 
תפילין. - האם השיער הארוך שלי מהווה חציצה בתפילין של ראש?
ת. הרב עובדיה יוסף שליט"א פסק שהשיער הארוך לא מהווה חציצה לגבי תפילין, אך כמובן שעדיף לא לגדל את השיער יותר מדי מסיבות אחרות.
 
שבת - האם בשבת מותר למרוח ג'ל על השיער כדי להעמיד אותו יפה? 
ת. הג'ל מעמיד את השיער ולמעשה "בונה" אותו ולכן לא מתאפשר להשתמש בו בשבת.
 
 
 נטילה בקולה.  האם מותר ליטול ידים בקולה כשאין מים?
ת. אם אין לו מים, רשאי ליטול ידיו לסעודה במי סודה, ויברך על נטילה זו. ואם אין לו גם מי סודה, וכגון שהוא על אם הדרך, בשעת דחק כזו יטול ידיו אף במשקאות בעלי צבע, כגון שיכר,קולה קפה ותה.
ילקוט יוסף סימן ק"ס סעיף כ"ח
מפי הרב דניאל אלול
 
קילוף ירקות בשבת. האם מותר לקלוף ירקות בשבת? (אוריאל פנחסי)
ת: קילוף ירקות בשבת בעייתי משום בורר, לאלתר מותר, קולפן מחלוקת.
 
בורר במלחיה. מלחיה שיש בה מלח האורז, האם השימוש בה בשבת נחשב לבורר? (אוריאל פנחסי)
ת: מותר.
 
מים לנטילה. מה יעשה אדם שעשה צרכיו ואין לו מים ליטול? (אלעד חודפי)
ת: ישפשף ידיו ויתנקה בבגדו ויברך "אשר יצר".
 
נטילה על כניסה לשירותים. האם צריך ליטול ידיים על כניסה לשירותים? (אור מתנה)
ת: כן.
 
מעיל מחזיר. האם מותר ללבוש מעיל העשוי מחזיר?
ת: מותר בלבישה אסור באכילה.
 
גודל כיפה. מה גודל הכיפה המותר ע"פ ההלכה? (יוסף טולדנו)
ת: שתראה מכל צידי הראש.
מצווה בטבילה. האם יש מצווה לטבול במקווה?
ת: יש מצווה אין חובה.
 
זמן שחרית. עד איזו שעה אפשר להתפלל שחרית?
ת: לכתחילה עד ארבע שעות מעלות השחר בדיעבד עד חצות היום.
 
השבת גניבה. גנבתי פחית ממכונת פחיות והחליפו בעלים ואיני יודע מי הבעלים, מה לעשות?
ת: אם ניתן לברר מי הבעלים יעשה זאת, אם לא יחזיר את סכום הגניבה לצורכי רבים שע"י קיימת האפשרות שהנגנב יקבל את הכסף.
 
כדורגל בשבת. האם מותר לשחק כדורגל בשבת? (הלל דיין)
ת:גם לא על כל משטח שהוא לא רק על דשא ויש בזב זלזול גדול בכבוד השבת.
 
חציצה בשיער. האם שיער ארוך חוצץ בתפילין?
ת: מן הדין לא.
 
ג'לי בשבת. האם מותר להכין ג'לי בשבת?
ת: לא, משום לש.
 
אלכוהול בסעודה. האם צריך לברך על אלכוהול בתוך הסעודה?
ת: לא, רק על יין. שאר המשקים שאינם בגדר יין פטורים מברכה.
 
יהודי שהתנצר. האם יהודי שהתנצר עדיין נחשב יהודי?
ת: כן.
 
טונה בשבת. האם מותר לפתוח קופסת טונה בשבת? (הלל דיין)
ת: לפתוח את הקופסא מותר, אבל לסנן את השמן אסור משום בורר ולכן יקח אליו לצלחת את הטונה.
 
תוצאות כדורגל בשבת. האם מותר לשאול חילוני על תוצאות משחק כדורגל ששוחק בשבת?
ת: אסור ליהנות מחלול שבת.
 
קולה שהביאו בשבת. אני חייל וההורים של חבר שלי הביאו לו בקבוק קולה בשבת, האם מותר לשתות ממנו?
ת: בשבת לא ישתה ומוצ"ש מותר
 
מעשרות מההורים. האם צריך לעשר כסף שקיבלתי מההורים?
ת: רווק שסמוך על שולחן אביו לא חייב.
 
בשר בחלב. מה הדין של סכין בשרית שמרחו איתה גבינה לבנה?
ת: אם הגבינה קרה מדיח את הסכין ודיו.
 
זימון. שלושה שאכלו פת ואכל אכל לא כשר האם הוא מצטרף לזימון?
ת: לא
 
זימון 2. אם אכלתי ואני רוצה לצרף עוד שניים לזימון אך אין בדעתם לברך אח"כ, האם מותר לזמן?
ת: עצה טובה לברך להם בקול ויוצאי אותם מדין שומע עונה. ואם לא רוצים לשמוע, לא.
 
תירס בסעודה. האם לברך על קלח תירס בתוך הסעודה?
ת: אם זה בא כקינוח יברך (קלח מאד נגוע בתולעים).
 
תפילין. הוצאתי את תפילין של ראש לפני של יד מה לעשות?
ת: אעפ"כ יניח של יד קודם לשל ראש
 
טלית ותפילין. הוצאתי את התפילין לפני הטלית מה לעשות?
ת: מחלוקת: שולחן ערוך תפילין קודם ומקובלים טלית קודם.
 
פומרנץ: האם יש הידור בקניית מיץ תפוזים טבעי 100% לכבוד שבת קודש?
ת: הרב אמיר: אם אני מקבל בקבוק תפוזים אז יש עניין משום כבוד השבת!
 
סחיטה בשבת. האם מותר לסחוט לימון בשבת?
ת:לאשכנזים אסור אלא אם כן סוחט לתוך אוכל מוצק, ולספרדים מחלוקת.
 
תה בשבת. האם ניתן להוסיף בשבת מים קרים על כוס תה שהוכנה בכלי שני?
ת: מותר.
 
צחצוח שיניים. האם מותר לצחצח שיניים בשבת?
ת: הדין מותר ואשכנזים מחמירים בדבר. ואם בוודאי יצא דם אסור.
 
טלויזיה בשבת. אני חייל וחבריי רואים טלויזיה בשבת בחדר מה לעשות?
ת: להפנות את גב ולכוון לא להנות ממה ששומע.