שיעורים

פרשת השבוע נושאים

» כל הפרשיות

שיעורים מומלצים
הרב דניאל אלול
פרשת ניצבים תשע"ה
הרב דניאל אלול
הרב דניאל אלול
גזל
הרב דניאל אלול
הרב פיני כפרי
Audio Shiur תודה על כל כזית
הרב פיני כפרי
הרב פיני כפרי
Audio Shiur רצון
הרב פיני כפרי
הרב פיני כפרי
Audio Shiur קרח
הרב פיני כפרי
הרב פיני כפרי
Audio Shiur קללות
הרב פיני כפרי
הרב פיני כפרי
Audio Shiur קורח
הרב פיני כפרי
הרב פיני כפרי
Audio Shiur נשמה ותפילה
הרב פיני כפרי